Childright fund
Ondersteund door vele Nobelprijs winnaars

Donateur worden:

Weet u dat:

Schenken een belastingvoordeel (Fiscaal voordelig schenken) geregeld kan worden door een schenkingsovereenkomst te laten opmaken. Dat klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar het betekent gewoon dat hierin wordt vastgelegd at u periodiek een vast bedrag aan ChildRight schenkt, voor minimaal vijf jaar. En het mooiste is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Het kan direct tussen U en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris. 

Bedrijven

Een wereld waarin kinderen niet worden uitgebuit, waarin alle kinderen onderwijs krijgen en gewoon kind kunnen zijn. Daar streeft ChildRight, het kinderfonds van Nobelprijswinnaars naar. Om dit te bereiken hebben wij medestanders nodig. Particulieren, maar ook bedrijven en instellingen.

Bedrijven kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid omzetten in concrete daden. En door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de rechten van alle kinderen te respecteren.

 Elk kind telt

ChildRight stelt bedrijven in staat om lokale kinderorganisaties op verschillende manieren financieel of in natura te steunen; zelfstandig of in nauwe samenwerking met klanten, leveranciers en medewerkers. Bovendien kunnen bedrijven kiezen tussen een algemene schenking aan ChildRight of een schenking aan een specifiek project van ChildRight.

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat een bedrijf stilstaat bij de sociale, ethische en ecologische gevolgen van de eigen bedrijfsvoering voor met name kinderen.

ChildRight zoekt samenwerking met bedrijven die kinderrechten respecteren en zich aantoonbaar willen inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze bedrijven kunnen - alleen of samen met hun relaties - een ChildRight-project sponsoren. De voortgang in zo'n specifiek project kan gevolgd worden via onze website. 

Wat levert het op?

Een beter leven voor veel kansarme kinderen, extra goodwill bij klanten en gemotiveerdere medewerkers. Daarnaast krijgen bedrijven extra publiciteit via de ChildRight website.

 Voor meer informatie, neem contact met ons op via e-mail administratie@childright.nl of telefoonnummer 030-6777280. 

 

Vrijwilligers

 

Help ons op het ChildRight kantoor, maar ook op festivals, concerten, manifestaties, congressen en tentoonstellingen.

Geef zelf aan waar je goed in bent en wat je leuk vindt om voor ChildRight te doen.

Heb je interesse, aarzel dan niet en stuur ons een mail via info@childright.nl!

 

Hoe zijn we ontstaan: