Childright fund
Ondersteund door vele Nobelprijs winnaars

Organisatie & verantwoording


De Stichting ChildRight is een organisatie die vecht voor kinderen en kinderrechten wereldwijd. ChildRight is een stichting, een non-profit organisatie en heeft als doel volledig open en transparant over de missie, programma, activiteiten en financiën te zijn.
 
ChildRight maakt gebruik van de nederlandse IF code voor fondsenwerving.
 
Het bestuur
Het beheer van het ChildRight Fund wordt gevormd door een (gekozen) bestuur en een manager. Bovendien bestaat ChildRight volledig uit vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
In 2016 bestaat het onbezoldigde bestuur van:
De heer Robert Brochard - Voorzitter
De heer Leo Mulder - Secretaris / penningmeester / vice-voorzitter
De heer Niek Verwoerd - Bestuurslid
 
Giften en donaties
Private bijdragen aan ChildRight worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten en lokale partnerorganisaties. Het geld zal grotendeels ten goede aan de kinderen: hun bevrijding en een nieuwe start in het leven mogelijk te maken.
 
Vrijwilligers
ChildRight werkt zoveel mogelijk met onbetaalde vrijwilligers. Ze werken met man en macht om kinderen wereldwijd te helpen. Voor deze onbetaalde arbeid is ChildRight erg dankbaar.
 
Financiële audit
De lokale partnerorganisaties waarmee ChildRight werkt, onderwerpen aan een absolute controle door middel van project accounting en fysieke controles. Met dit systeem ChildRight onderzoekt de relatie tussen inkomen en effectiviteit. Zij stelt dat de investeringen daadwerkelijk helpen om het leven van de getroffen kinderen te verbeteren.
 
Advies of klacht?
Als u een advies of een klacht in verband met ChildRight. Laat het ons
weten via bestuur@childright.nl. Wij nemen contact met u binnen 24 uur.